HOME Tatami/Mat Furniture Futon/Mattress Screen/Door Noren Furoshiki Fusuma Shoji Wallpaper

Fusuma
  Painting Fusuma .  Fabric Fusuma-1 .  Fabric Fusuma-2 .  Misc .

 
#1103 (1803)
100x203/63cm
  #1105 (1805)
100x203/77cm
 
#1106
100x203/61cm
  #1108
100x203/75cm
  #1114
#1111(1804)
100x203/60cm
  #1114
100x203/54cm
 
#1115
100x203/82cm
  #0802
100x203/79cm
 
#0807
100x203/97cm
  #0817
100x203/86cm
  #1702
#0820
100x203/55cm
  #1702
100x203/54cm
 
#1717(0814)
100x203/86cm
  #1709
100x203/61cm
   

   
 
#200